príslovia7
 • 1Môj synu, ostríhaj moje reči a moje prikázania schovaj u seba.
 • 2Ostríhaj moje prikázania a ži a naučenie môjho zákona ostríhaj ako zrenicu svojho oka.
 • 3Priviaž si ich na svoje prsty; napíš si ich na tabuľu svojho srdca.
 • 4Povedz múdrosti: Ty si moja sestra, a známou priateľkou pomenuj rozumnosť,
 • 5aby ťa chránily od cudzej ženy, od cudzozemky, ktorá lichotí svojimi hladkými rečami.
 • 6Lebo som vyzeral oknom svojho domu, cez svoju mrežu,
 • 7a videl som medzi hlúpymi, rozoznal som medzi synmi mládenca bez rozumu,
 • 8ktorý išiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu,
 • 9na mraku, večerom dňa, v hustej tme noci a mrákavy.
 • 10A hľa, nejaká žena vyšla proti nemu, v odeve smilnice, opatrného srdca chytrého;
 • 11štebotná bola a opovážlivá, ktorej nohy nebývajú v jej dome.
 • 12Hneď vonku pred domom hneď na uliciach a pri každom uhle strojí úklady.
 • 13A chopila sa ho a bozkala ho; odvrhla stud a riekla mu:
 • 14Pokojné obeti sú u mňa; dnes som splnila svoje sľuby;
 • 15preto som ti vyšla vústrety hľadajúc pilne tvoju tvár a našla som ťa.
 • 16Vystrela som svoju posteľ kobercami, pestrými rúchami z egyptských nití.
 • 17Napustila som svoju ložu myrrou, aloem a škoricou.
 • 18Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána a kochajme sa v milovaní.
 • 19Lebo muž nie je doma; odišiel na ďalekú cestu.
 • 20Vzal mešec peňazí so sebou; prijde domov až na deň, keď bude mesiac v splne.
 • 21Naklonila ho svojím mnohým umením; zvábila ho hladkosťou svojich rtov.
 • 22Išiel hneď za ňou, jako ide vôl na zabitie a jako blázon v putách, aby bol káznený,
 • 23až prenikla strela jeho jatra; ponáhľal sa, jako sa ponáhľa vtáča do osídla a nevie, že tam ide o jeho život.
 • 24A tak teraz, synovia, počúvajte na mňa a pozorujte ušima na reči mojich úst.
 • 25Nech sa neuchýli tvoje srdce na jej cesty, a neblúď po jej chodníkoch.
 • 26Lebo je mnoho pobitých, ktorých porazila, a mocných, ktorých všetkých povraždila.
 • 27Jej dom je cestami do pekla, ktoré sostupujú do komôr smrti.