8. január 2012 – Krst Krista Pána

Kniha proroka Izaiáša − Iz 42, 1-4. 6-7 Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude...

pokračovať v čítaní

2. február 2012 – Obetovanie Pána

Kniha proroka Malachiáša − Mal 3, 1-4 Príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie...

pokračovať v čítaní