• júl2023

  Svätej Márie Magdalény

  22. júla 2023

  Pieseň piesní – Pies 3, 1-4a Našla som toho, ktorého moja duša miluje Snúbenica vraví: Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje; hľadala som ho, ale nenašla. „Vstanem a mesto pochodím: po uliciach a námestiach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša.“ Hľadala som ho,...

 • Kniha Exodus – Ex 11, 10 – 12, 14 V predvečer obetujete baránka; uvidím krv a obídem vás Mojžiš a Áron robili pred faraónom mnohé zázraky, ale Pán zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil synov Izraela zo svojej krajiny. Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: „Tento mesiac bude pre...

 • Kniha Exodus – Ex 3, 13-20 Ja som, ktorý som. Ten, ktorý je, ma k vám poslal Keď Mojžiš počul Pánov hlas z tŕňového kra, povedal Bohu: „Ja pôjdem k synom Izraela a poviem im: Poslal ma k vám Boh vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú:...

 • Kniha Exodus – Ex 3, 1-6. 9-12 Anjel Pána sa zjavil v plameni ohňa, čo šľahal z tŕňového kra Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal stádo za púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil anjel Pána v plameni ohňa, čo šľahal z...

 • Kniha Exodus – Ex 2, 1-15a Dala mu meno Mojžiš, lebo ho vytiahla z vody; keď dospel, vyšiel k svojim bratom Šiel istý muž z Léviho rodu a vzal si ženu zo svojho kmeňa. Ona počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. A keď...

 • Kniha Exodus – Ex 1, 8-14. 22 Obozretne urobme niečo s Izraelom, aby sa nerozmnožoval V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poďte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa proti nám...

 • Kniha proroka Izaiáša – Iz 55, 10-11 Dážď dá, aby zo zeme klíčilo Toto hovorí Pán: „Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré...

 • Kniha Genezis – Gn 49, 29-32; 50, 15-26 Boh sa vás ujme a vyvedie vás z tejto krajiny Jakub prikázal svojim synom: „Ja sa pripojím k svojmu ľudu; pochovajte ma s mojimi otcami v jaskyni Makpela, čo je na pozemku Hetejca Efrona oproti Mambre v krajine Kanaán, ktorú kúpil Abrahám...

 • Kniha Genezis – Gn 46, 1-7. 28-30 Teraz pokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Keď došiel do Bersaby a priniesol Bohu svojho otca Izáka krvavú obetu, počul, ako ho Boh v nočnom videní volá: „Jakub, Jakub!“ On odpovedal: „Tu som!“...

 • Kniha Genezis – Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 Boh ma poslal do egypta na vašu záchranu Júda pristúpil bližšie k Jozefovi a dôverne vravel: „Prosím, pane môj, dovoľ, aby ti tvoj sluha povedal niekoľko slov, a nehnevaj sa na svojho sluhu; veď ty si ako faraón! Môj pán sa...

 • júl2023

  Kniha Exodus – Ex 11, 10 – 12, 14 V predvečer obetujete baránka; uvidím krv a obídem vás Mojžiš a Áron robili pred faraónom mnohé zázraky, ale Pán zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil synov Izraela zo svojej krajiny. Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: „Tento mesiac bude pre...

 • Kniha Exodus – Ex 3, 13-20 Ja som, ktorý som. Ten, ktorý je, ma k vám poslal Keď Mojžiš počul Pánov hlas z tŕňového kra, povedal Bohu: „Ja pôjdem k synom Izraela a poviem im: Poslal ma k vám Boh vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú:...

 • Kniha Exodus – Ex 3, 1-6. 9-12 Anjel Pána sa zjavil v plameni ohňa, čo šľahal z tŕňového kra Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal stádo za púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil anjel Pána v plameni ohňa, čo šľahal z...

 • Kniha Exodus – Ex 2, 1-15a Dala mu meno Mojžiš, lebo ho vytiahla z vody; keď dospel, vyšiel k svojim bratom Šiel istý muž z Léviho rodu a vzal si ženu zo svojho kmeňa. Ona počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. A keď...

 • Kniha Exodus – Ex 1, 8-14. 22 Obozretne urobme niečo s Izraelom, aby sa nerozmnožoval V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poďte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa proti nám...

 • Kniha proroka Izaiáša – Iz 55, 10-11 Dážď dá, aby zo zeme klíčilo Toto hovorí Pán: „Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré...

 • Kniha Genezis – Gn 49, 29-32; 50, 15-26 Boh sa vás ujme a vyvedie vás z tejto krajiny Jakub prikázal svojim synom: „Ja sa pripojím k svojmu ľudu; pochovajte ma s mojimi otcami v jaskyni Makpela, čo je na pozemku Hetejca Efrona oproti Mambre v krajine Kanaán, ktorú kúpil Abrahám...

 • Kniha Genezis – Gn 46, 1-7. 28-30 Teraz pokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Keď došiel do Bersaby a priniesol Bohu svojho otca Izáka krvavú obetu, počul, ako ho Boh v nočnom videní volá: „Jakub, Jakub!“ On odpovedal: „Tu som!“...

 • Kniha Genezis – Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 Boh ma poslal do egypta na vašu záchranu Júda pristúpil bližšie k Jozefovi a dôverne vravel: „Prosím, pane môj, dovoľ, aby ti tvoj sluha povedal niekoľko slov, a nehnevaj sa na svojho sluhu; veď ty si ako faraón! Môj pán sa...

 • Kniha Genezis – Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi Egyptská krajina začala hladovať a ľud volal k faraónovi o chlieb. On im povedal: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie.“ Hlad doľahol na celú egyptskú krajinu; Jozef otvoril...