Deviatnik
Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef
Ruženec
Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva
Litánie
Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Krížová cesta
Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

Liturgické čítanie

  • nov2017

    Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Boh obráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 26-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. V deň, keď sa zjaví Syn človeka Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 20-25 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Božie kráľovstvo je medzi vami Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak,...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 11-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 7-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 17, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života. Keď sa sedem ráz vráti k tebe a povie: Ľutujem, odpusť mu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 1-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti...

  • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 9-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až...