Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

Liturgické čítanie

 • feb2017

  Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 1-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho....

 • 23. februára 2017

  Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 41-43. 45. 47-50 Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto...

 • Evanjelium podľa Matúša − Mt 16, 13-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 30-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Syn človeka bude vydaný… Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých Ježiš a jeho učeníci prechádzali...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 14-29 Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. Verím, Pane, pomôž mojej nevere! Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A...

 • 7. nedeľa v Cezročnom období

  19. februára 2017

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 38-48 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. Milujte svojich nepriateľov Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 2-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Premenil sa pred nimi Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil....

 •   Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 34 – 9, 1 Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov...