Deviatnik
Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef
Ruženec
Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva
Litánie
Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Krížová cesta
Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

Liturgické čítanie

  • júl2017

    Evanjelium podľa Matúša − Mt 12, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Syn človeka je pánom aj nad sobotou V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 28-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 25-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 10, 34 – 11, 1 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Nie pokoj som priniesol, ale meč Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 1-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky. Rozsievač vyšiel rozsievať V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 10, 24-33 Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho...

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 10, 16-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov....

  • Evanjelium podľa Matúša − Mt 10, 7-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte...