Deviatnik
Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef
Ruženec
Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva
Litánie
Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Krížová cesta
Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

Liturgické čítanie

 • sep2017

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 31-35 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života. Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na...

 • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 11-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Mládenec, hovorím ti, vstaň! Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho....

 • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 1-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli! Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý...

 • Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 21-35 Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Ak neodpustíte každý svojmu bratovi, Otec neodpustí vám Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa...

 • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 6, 43-49 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Čo ma oslovujete: Pane, Pane, keď nerobíte, čo hovorím Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie,...

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 19, 25-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe. Hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka! Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária...

 • Povýšenie Svätého kríža

  14. septembra 2017

  Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 13-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada,...

 • Evanjelium podľa Lukáša − Lk 6, 20-26 Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháči Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz...