Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

 • júl2023

  Kniha Exodus – Ex 32, 15-24. 30-34 Veľmi sa prehrešil tento ľud; urobili si boha zo zlata Mojžiš sa vrátil z vrchu; v ruke niesol dve tabule svedectva, popísané z oboch strán. Boli Božím dielom. Aj písmo, vryté do tabúľ, bolo Božie. Keď Jozue počul krik jasajúceho ľudu, povedal Mojžišovi:…

 • Prvá kniha kráľov – 1 Kr 3, 5-6a. 7-12 Žiadal si si múdrosť Šalamúnovi sa v noci vo sne zjavil Pán a povedal mu: „Žiadaj si, čo chceš, a dám ti.“ Šalamún povedal: „Pane, Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som…

 • Prvý Jánov list – 1 Jn 4, 7-16 Boh nás miluje Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh…

 • Kniha Exodus – Ex 20, 1-17 Zákon bol daný skrze Mojžiša Boh povedal všetky tieto slová: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na…

 • Kniha Exodus – Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20b Pán zostúpi pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj V treťom mesiaci po odchode Izraela z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na púšť Sinaj. Keď odišli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili; tam na úpätí vrchu…

 • Kniha Exodus – Ex 16, 1-5. 9-15 Hľa, ja vám zošlem chlieb z neba ako dážď Celá izraelská pospolitosť sa pohla z Elimu a v pätnásty deň druhého mesiaca po východe z Egypta prišla na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom. A celá izraelská pospolitosť šomrala na púšti…

 • Druhý list Korinťanom – 2 Kor 4, 7-15 Nosíme na tele Ježišovo umieranie Bratia, tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás,…

 • Kniha Exodus – Ex 14, 5-18 Egypťania spoznajú, že ja som Pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol; faraón a jeho služobníci zmenili svoj postoj k ľudu a vraveli: „Čo sme to urobili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb?!“ Faraón dal zapriahnuť do…

 • Kniha Múdrosti – Múd 12, 13. 16-19 Po hriechu dávaš príležitosť na pokánie Okrem teba niet iného Boha, ktorý by sa staral o všetko, aby si musel dokazovať, že nesúdiš nespravodlivo. Veď tvoja sila je základom spravodlivosti a to, že si Pánom všetkého, robí ťa zhovievavým ku všetkému. Svoju silu…

 • Svätej Márie Magdalény

  22. júla 2023

  Pieseň piesní – Pies 3, 1-4a Našla som toho, ktorého moja duša miluje Snúbenica vraví: Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje; hľadala som ho, ale nenašla. „Vstanem a mesto pochodím: po uliciach a námestiach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša.“ Hľadala som ho,…