Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci

"Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky."

Modlitbová nástenka

Priestor pre vaše prosby a modlitby o ktoré sa chcete podeliť s ostatnými.

1 2

Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny


Novinky

Liturgické čítanie – 24. október 2016 – Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Nebolo treba túto Abrahámovu dcéru vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.
Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.
Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“
Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“
Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.Liturgické čítanie – 21. október 2016 – Piatok 29. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja.
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Vzhľad zeme a neba viete posúdiť.

Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?
Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva.
Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?
Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“Liturgické čítanie – 20. október 2016 – Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja.
Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“Liturgické čítanie – 19. október 2016 – Streda 29. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja.
Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“
Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“
Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm?
Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.
Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú.
Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“Liturgické čítanie – 17. október 2016 – Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

A čo si nahonobil, čie bude?

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“
On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘
Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘
Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“Liturgické čítanie – 14. október 2016 – Piatok 28. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Vy máte aj všetky vlasy na hlave spočítané

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte!
Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.
Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“Liturgické čítanie – 13. október 2016 – Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 47-54

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Bude sa zodpovedať za krv prorokov, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.
Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“
Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.Liturgické čítanie – 12. október 2016 – Streda 28. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 42-46

Aleluja, aleluja, aleluja.
Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Beda vám, farizeji! Aj vám, zákonníkom, beda!

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!
Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!
Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“
Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“
On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“Liturgické čítanie – 11. október 2016 – Utorok 28. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja.
Živé je Božie slovo a účinné; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Dajte almužnu a všetko vám bude čisté

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.
Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?
Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“Liturgické čítanie – 10. október 2016 – Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Jonášovo

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“


Modlitbová nástenka

Anonym:
Ďakujem Panovi I Panne Marii za to že dcéra našla prácu prosim nech sa jej darí v práci i ostatným ktorí majú prácu achcu pracova5
23. October 2016
Modlí sa: 2 – Pomodlím sa.

mária:
prosím o modlitbu za malého Peťka, ktorého stav je vážny. Ďakujem.
23. October 2016
Modlí sa: 6 – Pomodlím sa.

Dana:
Prosím o modlitbu,aby mi Pán dal silu a odvahu pri mojej blížiacej sa operácii .Nech mi Pán pomôže, aby som sa po operácii mohla tešiť z uzdravenia a spolu zo svojimi deťmi oslavovať Pána.PBZ
18. October 2016
Modlí sa: 8 – Pomodlím sa.

Viac žiadostí o modlitby