Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

 • júl2023

  Kniha Genezis – Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67 Tak miloval Izák Rebeku, že sa uspokojil nad smrťou svojej matky Sára sa dožila stodvadsaťsedem rokov a zomrela v Kariatarbé, čo je Hebron, v krajine Kanaán. Abrahám išiel smútiť za ňou a oplakávať ju. Potom prerušil pohrebný obrad a povedal…

 • Kniha Genezis – Gn 22, 1-19 Obeta nášho patriarchu Abraháma Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“ Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem.“ Abrahám vstal ešte za…

 • Kniha Sirachovcova – Sir 44, 1. 4-7. 11-15 Ich meno žije z pokolenia na pokolenie Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti; zostavovali piesne a…

 • Kniha Genezis – Gn 19, 15-29 Pán spustil na Sodomu a Gomoru síru a oheň Anjeli naliehali na Lota: „Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul v zločinnom meste.“ A keď váhal, chytili ho muži za ruku i jeho ženu a obe dcéry, lebo…

 • List Efezanom – Ef 2, 19-22 Celá stavba rastie v svätý chrám v Pánovi Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná…

 • Druhá kniha kráľov – 2 Kr 4, 8-12a. 14-16a Je to svätý muž, môže sa tam uchýliť V ktorýsi deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Žila tam zámožná žena, ktorá ho pozvala k stolu. Potom zakaždým, keď tade prechádzal, zašiel si k nej zajesť. Ona povedala svojmu mužovi: „Vidím, že je…

 • apr2023

  4. veľkonočná nedeľa

  30. apríla 2023

  Skutky apoštolov – Sk 2, 14a. 36-41 V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“ Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi…

 • Prvý Jánov list – 1 Jn 1, 5 – 2, 2 Milovaní, toto je zvesť, ktorú sme počuli od Ježiša Krista a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak…

 • Skutky apoštolov – Sk 9, 1-20 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Ako šiel a…

 • Skutky apoštolov – Sk 8, 26-36. 38-40 Pánov anjel povedal Filipovi: „Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá.“ On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu,…