Deviatnik
Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef
Ruženec
Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva
Litánie
Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Krížová cesta
Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

Liturgické čítanie

 • jan2018

  Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 14-20 Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Kajajte sa a verte evanjeliu Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 20-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Jeho príbuzní hovorili: Pomiatol sa Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní,...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 13-19 Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia. Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, aby boli s ním Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 7-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. Nečistí duchovia kričali: „Ty si Boží syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley...

 • Svätého Antona, opáta

  17. januára 2018

  Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 1-6 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. Slobodno v sobotu zachrániť život alebo zničiť? Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 23-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou...

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 18-22 Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Ženích je s nimi Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“...

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 35-42 Aleluja, aleluja, aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Našli sme Mesiáša Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš...