Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 2, 14. 22-33 V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete,...

pokračovať v čítaní

Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok

Omša svätenia olejov Kniha proroka Izaiáša – Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9 Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených...

pokračovať v čítaní

Streda Veľkého týždňa

Kniha proroka Izaiáša – Iz 50, 4-9b Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a...

pokračovať v čítaní

Utorok Veľkého týždňa

Kniha proroka Izaiáša – Iz 49, 1-6 Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách; Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústa mi urobil sťa ostrý meč, ukryl ma v tôni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho tulca...

pokračovať v čítaní

Pondelok Veľkého týždňa

Kniha proroka Izaiáša – Iz 42, 1-7 Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí...

pokračovať v čítaní

Sobota po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Ezechiela – Ez 37, 21-28 Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja vezmem synov Izraela spomedzi národov, medzi ktoré išli, zhromaždím ich zovšadiaľ a privediem ich do vlastnej krajiny a urobím z nich jeden národ v krajine, na vrchoch Izraela. Všetkým bude vládnuť jeden kráľ a už nebudú viac...

pokračovať v čítaní