Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 14-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so...

pokračovať v čítaní

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 11-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Prečo toto pokolenie žiada znamenie? K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali....

pokračovať v čítaní

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 1-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Jedli a nasýtili sa V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je...

pokračovať v čítaní

Svätej Školastiky, panny

  Evanjelium podľa Marka − Mk 7, 31-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Hluchým dáva sluch a nemým reč Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho,...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 7, 24-30 Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel,...

pokračovať v čítaní

Streda 5. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 7, 14-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou. Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo...

pokračovať v čítaní

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 7, 1-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon. Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov...

pokračovať v čítaní

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

  Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 53-56 Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia...

pokračovať v čítaní