Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 14-20 Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu. Kajajte sa a verte evanjeliu Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte...

pokračovať v čítaní

Krst Krista Pána

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 7-11 Aleluja, aleluja, aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť...

pokračovať v čítaní

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Zjavenie Pána

Evanjelium podľa Matúša − Mt 2, 1-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi. Prišli sme z východu pokloniť sa kráľovi Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde...

pokračovať v čítaní

Piatok vo Vianočnom období

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 43-51 Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo. Ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol...

pokračovať v čítaní

Štvrtok vo Vianočnom období

<h3>Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 35-42</h3> <em>Aleluja, aleluja, aleluja.<br /> Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.</em><br /> <blockquote>Našli sme Mesiáša</blockquote> Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“<br /> Tí...

pokračovať v čítaní

Streda vo Vianočnom období

<h3>Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 29-34</h3> <em>Aleluja, aleluja, aleluja.<br /> Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.</em><br /> <blockquote>Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta</blockquote> Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý...

pokračovať v čítaní