Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 1-9 Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi. Že má vstať z mŕtvych Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a...

pokračovať v čítaní

Biela sobota – Veľkonočná vigília

Evanjelium podľa Matúša − Mt 28, 1-10 Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si...

pokračovať v čítaní

Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere

Evanjelium podľa Jána − Jn 13, 1-15 Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Miloval ich do krajnosti Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A...

pokračovať v čítaní

Streda Veľkého týždňa

Evanjelium podľa Matúša − Mt 26, 14-25 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie. Syn človeka ide, ako je o ňom napísané, ale beda tomu, kto ho zrádza Jeden z Dvanástich volal sa Judáš Iškariotský odišiel k...

pokračovať v čítaní

Utorok Veľkého týždňa

Evanjelium podľa Jána − Jn 13, 21-33. 36-38 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie. Jeden z vás ma zradí. Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa...

pokračovať v čítaní

Pondelok Veľkého týždňa

Evanjelium podľa Jána − Jn 12, 1-11 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ; ty jediný si sa zmiloval nad nami, hriešnikmi. Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych....

pokračovať v čítaní

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Evanjelium podľa Matúša − Mt 26, 14 – 27, 66 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Jeden z Dvanástich volal...

pokračovať v čítaní