Sobota 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 27-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý...

pokračovať v čítaní

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 15-26 Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 5-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Proste a dostanete Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z...

pokračovať v čítaní

Streda 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 1-4 Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče. Pane, nauč nás modliť sa Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“...

pokračovať v čítaní

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 38-42 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Marta ho prijala do domu. Mária si vybrala lepší podiel Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá...

pokračovať v čítaní

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 25-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Kto je môj blížny? Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš...

pokračovať v čítaní

27. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 33-43 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Vinicu prenajme iným vinohradníkom Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom,...

pokračovať v čítaní

Piatok 26. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 13-16 Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno...

pokračovať v čítaní