Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 38-42 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Ja vám hovorím: Neodporujte zlému Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak...

pokračovať v čítaní

11. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 9, 36 – 10, 8 Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Zvolal svojich dvanástich učeníkov a vyslal ich Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom:...

pokračovať v čítaní

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 33-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon. Ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám...

pokračovať v čítaní

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 27-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života. Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto...

pokračovať v čítaní

Streda 10. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 17-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde. Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale...

pokračovať v čítaní

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 1-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máme hojnú odmenu v nebi! Blahoslavení chudobní v duchu Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu,...

pokračovať v čítaní