Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka

Evanjelium podľa Jána − Jn 12, 24-26 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán. Ak pšeničné zrno odumrie, prinesie veľkú úrodu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale...

pokračovať v čítaní

Svätej Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, spolupatrónky Európy

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 1-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je múdra panna, lebo ju Pán našiel bedliť; keď prišiel ženích, vošla s ním na svadobnú hostinu. Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si...

pokračovať v čítaní

Svätého Dominika, kňaza

Evanjelium podľa Matúša − Mt 15, 1-2. 10-14 Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj otec, vytrhnú aj s koreňom K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si...

pokračovať v čítaní

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 14, 22-36 Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď...

pokračovať v čítaní

Premenenie Pána

Evanjelium podľa Matúša − Mt 17, 1-9 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho. Tvár mu zažiarila sťa slnko Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár...

pokračovať v čítaní

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 14, 1-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Herodes dal sťať Jána; jeho učeníci išli a oznámili to Ježišovi V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a...

pokračovať v čítaní

Svätého Jána Márie Vianneya, kňaza

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 54-58 Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo. Vari to nie je tesárov syn? Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 47-53 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu...

pokračovať v čítaní