Streda po 2. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 20, 17-28 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Odsúdia ho na smrť Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 6, 36-38 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života. Odpúšťajte a odpustí sa vám Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte...

pokračovať v čítaní

Sobota po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 43-48 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte...

pokračovať v čítaní

Piatok po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 20-26 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha. Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do...

pokračovať v čítaní

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 7-12 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy. Každý, kto prosí, dostane Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto...

pokračovať v čítaní

Streda po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 29-32 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný. Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Jonášovo Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale...

pokračovať v čítaní

Utorok po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 7-15 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Vy sa budete modliť takto Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31-46 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,...

pokračovať v čítaní