Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 21. 24-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je na blízku. Kto plní vôľu Otca, vojde do nebeského kráľovstva Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca,......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 4, 18-22 Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 21-24 Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov. Ježiš zaplesal v Duchu Svätom Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 8, 5-11 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, Bože náš, a zachráň nás! Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Prídu mnohí od východu i západu do nebeského kráľovstva Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 29-33 Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 12-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 5-11 Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života. Nezostane kameň na kameni Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 12, 46-50 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 23, 35b-43 Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 19, 45-48 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Vy ste z Božieho domu urobili lotrovský pelech Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste......

Čítaj viac