Duchovné čítanie

Svätý Júda Tadeáš bol apoštol Pánov. Vo svätom Písme sa spomína ako brat Pána Ježiša. Ale to sa nemôže brať doslovne. To znamená len toľko, že bol jeho príbuzný. So svätou Rodinou v Nazarete bol podľa ústneho podania v dvojakom príbuzenstve. Božia bola totiž jeho tetka a sv. Jozef, jej panenský manžel, jeho strýko. Po prijatí Ducha Svätého na Turíce naplnila ho veľká horlivosť za učenie Ježišovo a za spásu duší.

Mnoho prenasledovania a utrpenia vystál, keď hlásal evenjelium v Judei, Samarii, Idumei a v Mezopotámii. Konečne zašiel spolu so sv. apoštolom Šimonom až do Perzie. Na svojich apoštolských cestách obrátili mnohých na pravú vieru a robili veľa zázrakov. Tým vzbudili proti sebe hnev zaslepených pohanov. Tadeáša kyjakom zabili a Šimona prepílili. Telo svätého Tadeáša dostalo sa neskôr do Ríma a podnes sa uctieva v chráme svätého Petra.

Pápež Pavol III. r. 1549 povolil plno mocné odpustky všetkým, čo v deň jeho sviatku navštívia jeho hrob. Jeho sviatok svätí svätá Cirkev 28. októbra, spolu so svätým apoštolom Šimonom.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.

Môžeme pripojiť „Litánie k sv. Júdovi Tadeášovi„.