Duchovné čítanie.

Mnohí by neboli zúfalí, keby boli bývali milosrdní k blížnemu. Spomenutý kňaz Lefré raz večer v kázni povzbudzoval poslucháčov, aby ten, kto sa medzi nimi cíti najnešťastnejší robil skutky milosrdenstva a uvidí, že mu Pán Boh pomôže. Na druhý deň príde k nemu istý predný pán a hovorí: „Včera večer ja som bol medzi vašimi poslucháčmi najnešťastlivejší. Tu ukázal na povraz, ktorým si už chcel život skončiť./ Na vašu radu však hodil som značnejšiu sumu do pokladničky pre chudobných. V tej chvíli ako by ma boli vymenili. Teraz prosím ešte o svätú spoveď a potom už nič nebude chybovať, aby som bol celkom šťastlivý.“

Veľmi sa odporúča ako Bohu milá vec aj almužna na pohanské misie, lebo táto sa dáva na zachránenie duší. Pápež Pius XI. vo svojom obežníku o podporovaní misií dôrazne nám prízvukuje povinnosť dávať almužnu misiám. Podporujme aj kláštory, ktoré vychovávajú misionárov. Kardinál Manning hovorí: „Medzi všetkými dobrými skutkami Bohu najmilší je vychovať kňaza, ktorý sa potom stane v Božej ruke nástrojom na zachránenie duší.“

Skúsenosť dokazuje aj to, že Pán Boh dáva hojné milosti tým, čo pomáhajú dušiam v očistci. Panna Mária sama odporúčala pátrovi Alfonzovi de Corteste, aby v ťažkých pokušeniach pomáhal trpiacim dušiam a zachráni sa.

Teda v našich rukách je naše časné a večné šťastie, len buďme milosrdní.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.

Môžeme pripojiť „Litánie k sv. Júdovi Tadeášovi„.