Duchovné čítanie

Keď v nejakej ťažkosti prosíme svätého Júdu Tadeáša, aby za nás orodoval, veľmi pomáha, keď dáme almužnu, alebo robíme iné skutky duševného alebo telesného milosrdenstva. Veď práve tieto skutky zaistia nám pomoc Božiu a ochranu Svätého.

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ /Mt 5,7/. „Ako mierou budete iným merať, takou i vám namerajú“ /Mt 7,2/. Už aj svätý Lev, pápež hovorí, že modlitba, keď ju podporujú skutky milosrdenstva, je veľmi účinný prostriedok, aby sme si od Pána Boha vyprosili hocičo spasiteľné.

Lefré, bohabojný kňaz píše: „Prišli ku mne všelijakí ľudia vo veľmi ťažkých a zúfalých veciach. Často nepodarilo sa mi potešiť ich a pozdvihnúť ich zronenú myseľ, čo ako som sa namáhal. Keď som im však radil: robte skutky milosrdenstva a oni poslúchli, spomohlo sa im.“

Sväté Písmo medzi skutkami lásky k blížnemu veľmi často chváli a odporúča dávať almužnu. Rafael archanjel povedal Tobiášovi, že almužna oslobodí nás od smrti, očisťuje od hriechov a pôsobí, že nájdeme milosrdenstvo u Boha a dosiahneme večný život. /Tob. 12,9/ Boh Duch Svätý potvrdzuje tieto slová, keď hovorí: „Voda hasí oheň a almužna odporuje hriechu“. /Sir. 3, 33/

Keď prorok Daniel vyhlásil bezbožnému kráľovi babylonskému trest Boží, radil mu, aby si zmieril Pána Boha almužnou a inými skutkami milosrdenstva.

Nasledujme túto dobrú radu a Boh na orodovanie svätého Tadeáša odvráti aj od nás ťažké kríže, ktoré nás tlačia a pomôže nám.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.

Môžeme pripojiť „Litánie k sv. Júdovi Tadeášovi„.