Duchovné čítanie

Keď ťa dobrotivý Boh na orodovanie tvojho svätého ochrancu Tadeáša v tvojom trápení láskavo vypočul, buď mu za to aj povďačný /á/ za celého života. Bohužiaľ, mnohí zabúdajú na toto. Lepšie však nemôžeš dokázať Pánu Bohu svoju povďačnosť ako príkladným katolíckym životom. A preto:

  1. Chodievať na svätú omšu, keď nie každý deň, tak aspoň tak často, ako ti je len možné. Tam môžeš ako z hlbokej studne hojné milosti čerpať pre svoj časný a večný blahobyt. Zapamätaj si to na celý život.
  2. Chodievaj aspoň každý mesiac /najlepšie na prvé piatky/ na sväté prijímanie. Keď to častejšie spravíš s dobrým úmyslom, tým lepšie. S drahým Spasiteľom v srdci možno zniesť aj najbolestnejšie trápenie života.
  3. Pri prácach svojho povolania pamätaj na prítomného Boha a s času na čas pozdvihni si srdce vrúcnym vzdychom k nebu.
  4. Buď vždy dobrý a láskavý k blížnemu. Nehovor nikdy zlé o ňom. Naopak, radšej sa vždy usiluj chyby iných vysvetľovať na dobré, nakoľko môžeš. Veď keby si bol plný zlosti a nenávisti oproti iným, čo by ti osožili tvoje modlitby?

 

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.

Môžeme pripojiť „Litánie k sv. Júdovi Tadeášovi„.