Duchovné čítanie

Naša svätá viera nás učí, a skúsenosť potvrdzuje, že Pánu Bohu je milé, keď uctievame svätých a prosíme ich aby orodovali za nás u neho. Mohol by nám síce aj sám pomôcť bez svätých, ale predsa chce, aby sme v hlbokom precítení svojej hriešnosti a nehodnosti volali si na pomoc svätých, ako jeho milých priateľov. Takto potom pre ich zásluhy a na ich prosby nás skôr vypočuje. Aj svätý tridenský snem vraví: „Dobré a veľmi užitočné je vzývať svätých o pomoc.“

Úcta k svätým musí nás však priviesť k Bohu. Keď teda na orodovanie svätých dosiahneme nejakú milosť, nezabúdajme sa poďakovať Pánu Bohu, od ktorého pochádzajú všetky dobré dary. A keď ideme navštíviť oltár alebo obraz svätého Tadeáša /alebo iného svätého/, preukážme najprv svoju úctu a poklonu Pánovi kostola, Pánu Ježišovi vo Sviatosti oltárnej medzi nami prebývajúcemu. Až potom iďme prosiť svätého, aby za nás orodoval.

Ani na to nezabúdajme, že najlepšia podmienka a najistejšia príprava, aby Pán vypočul naše modlitby je, aby sme sa odvrátili od hriechu a skrúšenou svätou spoveďou zmierili sa s Pánom Bohom. Lebo veľmi často za naše hriechy nás Boh navštevuje trápeniami a skúškami. Preto najlepšie si podporujeme modlitbu, keď hodne pristupujeme k svätým sviatostiam.

 

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.

Môžeme pripojiť „Litánie k sv. Júdovi Tadeášovi„.