Duchovné čítanie

Svätí majú veľkú radosť, keď dáme slúžiť svätú omšu im na česť. Vo veľmi ťažkej úzkosti môžeme dať slúžiť deväť svätých omší na česť svätému Tadeášovi, alebo za deviatnika chodievať každý deň na svätú omšu. Tridentský svätý snem učí, že katolík nemôže spraviť nijaké iné tak sväté a božské dielo, ako keď je so živou vierou a pobožnosťou na svätej omši. Vrele odporúčame toto obetovanie, ktoré tu podávame pri každej svätej omši horlivo sa pomodliť.

Obetovanie svätej omše

Nebeský Otče, obetujem ti túto svätú omšu na tvoju najväčšiu oslavu a s takou láskou a poníženosťou a na tie úmysly, na ktoré ti ju obetuje teraz rukami kňaza tvoj milovaný Syn Ježiš Kristus, náš večný veľkňaz. Obetujem ti ju aj na česť svätému Júdovi Tadeášovi, na poďakovanie za všetky milosti a nebeské radosti, ktorými si ho oslávil, ako aj za všetky svoje časné a večné potreby. Amen.

 

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.

Môžeme pripojiť „Litánie k sv. Júdovi Tadeášovi„.