Duchovné čítanie

Svätého Júdu Tadeáša pokladali veriaci už od najstarších čias za výborného pomocníka vo veľmi chúlostivých a zúfalých prípadoch. Tisícnásobná skúsenosť tiež dosvedčuje, že tento Svätý celkom neobyčajne a zázračne vypočul modlitby v takých trápeniach, kde sa už všetka nádej zdala podľa ľudského chápania vytvorená. Ba svätá Brigita píše, že jej sám Božský Spasiteľ radil, aby sa s veľkou dôverou utiekala k svätému Tadeášovi. Zdá sa, že Pán Ježiš chce takto nahradiť svojmu milému apoštolovi škodu, ktorú utrpel na dobrom mene tým, že aj zradca Pánov mal podobné meno.

Istý vysokoučený cirkevný spisovateľ dosvedčuje – a to ti zaiste bude na veľké potešenie – že medzi ctiteľmi svätého Tadeáša sotva sa nájde, kto by nebol navidomoči skúsil pomoc tohoto svätého apoštola v chorobe, vo veľkých pokušeniach, v boji so zakorenenými zlými náklonnosťami, áno aj v zúfalstve, v trápnych úzkostiach a zármutkoch, pri nespravodlivom udaní, ublížení na dobrom mene, v biede a vôbec v takých veciach, v ktorých už nebolo nijakej nádeje na pomoc.

Medzi slávnymi svätými stredoveku, ktorí si uctievali svätého Júdu Tadeáša osobitne vyniká svätý Bernard. U neho našiel – ako píše – mocného ochrancu svätej čistoty a veľkého pomocníka vo všetkých svojich potrebách.

Vo svätyniach a pri oltároch svätého Tadeáša často nachádzame celú kopu sľubných tabúľ a pamätných tabuliek ako toľko výrečných svedkov účinnej pomoci nášho svätého.

Veľmi rozširoval úctu svätého Tadeáša aj svätý Klement Hofbauer, horlivý apoštol Viedne na začiatku 19. storočia. Ako jezuiti už od dávna šírili túto pobožnosť u ľudu. Kaplnka svätého Tadeáša v ich kostoloch vo Viedni „Am Hof“ stala sa časom ozajstným pútnickým miestom beznádejných ľudí.

Ctihodná Katarína Emmerichová hovorí, že práve dôvera je to, čo robí zázraky, keď sa modlíme. Obráťme sa teda aj my s veľkou dôverou na tohto výborného pomocníka v každom trápení.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.